.

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

.
08:23, Thứ Hai, 21/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tại bộ phận một cửa liên thông thị xã Ba Đồn, các quy định về thủ tục, hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí... đều được niêm yết công khai. Chỉ mới đầu giờ làm việc nhưng đã có rất đông người dân đến đợi làm thủ tục hành chính (TTHC).

Ngồi trên băng ghế chờ, ông Nguyễn Ngọc Viên (phường Quảng Thọ) vui vẻ cho biết: “Tôi đến đây làm thủ tục xóa đăng ký thế chấp. Theo quy định, sau 3 ngày mới có kết quả nhưng nay chỉ trong vòng 6 tiếng là đã làm xong thủ tục. Cán bộ ở đây hướng dẫn tận tình, chu đáo, tôi rất hài lòng”.

Người dân đợi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một của liên thông thị xã Ba Đồn.
Người dân đợi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một của liên thông thị xã Ba Đồn.

Xác định được tầm quan trọng của công tác CCHC, thị xã Ba Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Để công tác CCHC thực sự đi vào nền nếp, chất lượng và đạt hiệu quả, thị xã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến những quy định mới trong thực hiện cơ chế một cửa, kỹ năng giao tiếp hành chính khi thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nhờ đó, công tác CCHC trên địa bàn thị xã từng bước được đồng bộ và hiệu quả.

Ông Phan Văn Minh, Chánh văn phòng HĐND và UBND thị xã Ba Đồn cho biết, thời gian qua, thị xã đã tích cực triển khai công tác cải cách TTHC theo mô hình “Một cửa điện tử liên thông”. Việc xây dựng và triển khai phần mềm một cửa điện tử giữa thị xã với các xã, phường đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế tối đa hồ sơ chậm trễ và tồn đọng, góp phần thay đổi nhận thức, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức (CC,VC).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch, làm TTHC với chính quyền địa phương, bộ phận một cửa tại các xã, phường đã thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các văn bản pháp quy thuộc bộ TTHC, các hồ sơ, biểu mẫu có liên quan... Tại bộ phận một cửa, nhiều công việc liên quan đến thủ tục giấy tờ giải quyết khá phức tạp, nên việc bố trí cán bộ được thị xã Ba Đồn lựa chọn kỹ càng, từ trình độ, kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn nhân dân tận tình việc kê khai, lấy những giấy tờ cần thiết.

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, thị xã Ba Đồn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được trang bị. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã thay thế hoàn toàn sổ văn bản đi và đến thủ công, góp phần tiết kiệm thời gian và giảm thiểu văn bản giấy. Hiện, trên địa bàn thị xã có 100% cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2017, UBND thị xã Ba Đồn là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Việc áp dụng ISO 9001:2015 vào thực hiện tại các phòng chuyên môn của UBND thị xã trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả cao trong việc cải thiện các chỉ số CCHC; giúp cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các TTHC nhanh chóng, đúng thời gian; từng bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các TTHC cho các tổ chức, công dân. Phát huy những kết quả tích cực từ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, thời gian tới, thị xã Ba Đồn sẽ áp dụng thực hiện hệ thống tại tất cả các xã, phường trên địa bàn.

Ông Nguyễn Chí Lâm, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn cho biết, xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách TTHC, thị xã Ba Đồn luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của CC,VC, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng công tác CCHC, UBND thị xã Ba Đồn đã thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với người dân và doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC.

Để có thể mang tới sự hài lòng cho người dân, UBND thị xã Ba Đồn đã kịp thời triển khai các biện pháp chấn chỉnh, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật trong việc giải quyết TTHC liên quan đến các tổ chức, cá nhân.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp này đã mang lại hiệu quả về thời gian đối với giải quyết công việc cho nhân dân. Trong 9 tháng năm 2019, bộ phận một cửa liên thông thị xã Ba Đồn đã tiếp nhận 2.615 hồ sơ TTHC trên các lĩnh vực và đã giải quyết 2.531 hồ sơ, đang giải quyết 83 hồ sơ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn thị xã Ba Đồn vẫn còn một số hạn chế, như: một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao.

Một số công chức làm việc ở bộ phận một cửa cấp xã còn thiếu các kỹ năng cơ bản về thực hiện công vụ theo tinh thần CCHC. Trang thiết bị tại bộ phận một cửa liên thông thị xã xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu…

Để tiếp tục phát huy tốt những kết quả đạt được, góp phần tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thời gian tới, thị xã Ba Đồn tiếp tục từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chất lượng chuyên môn của cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa, cải thiện hơn nữa chất lượng cung ứng các dịch vụ công trên địa bàn, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Lan Chi

,