.

Noi gương Bác, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

.
08:08, Thứ Ba, 13/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Với những nỗ lực sau ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen. Những đóng góp quan trọng của Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã cùng với cả tỉnh đưa Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy được đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng trao bằng khen trong dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.
Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy được đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng trao bằng khen trong dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, kiểm tra, giám sát (KT,GS) là một khâu không thể thiếu trong lãnh đạo của Đảng. Thấm nhuần tư tưởng đó của Người, bắt tay vào thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh", Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp đó là kế hoạch triển khai theo các chuyên đề cụ thể từng năm.

Chi bộ đã lựa chọn những nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của cơ quan để thảo luận, xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác, gắn với những vấn đề nổi lên ở cơ quan để giải quyết hoặc những vấn đề mang tính đột phá; cán bộ, đảng viên lựa chọn nội dung học tập, hưởng ứng cụ thể theo chuyên đề theo từng năm.

Xác định cán bộ kiểm tra là một bộ phận trong đội ngũ cán bộ của Đảng, là lực lượng nòng cốt, nhân tố quyết định việc thực hiện nhiệm vụ của UBKT các cấp, những nội dung mà Chi bộ UBKT Tỉnh ủy lựa chọn để học tập và làm theo rất cụ thể, gắn với trách nhiệm và vai trò của cán bộ KT,GS.

Những nội dung được cán bộ, đảng viên lựa chọn đăng ký học tập qua ba năm thực hiện Chỉ thị 05 đã tập trung bồi dưỡng, nâng cao những phẩm chất của cán bộ KT.GS, liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự chuyển biến", "tự chuyển hoá" được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần nâng cao năng lực của cán bộ KT,GS, tạo tiền đề quan trọng để UBKT Tỉnh ủy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cuối năm, cán bộ, đảng viên đều báo cáo kết quả thực hiện, chi bộ kịp thời góp ý, giúp đỡ và giám sát để không ngừng nâng cao hiệu quả học tập và làm theo.

Cùng với những nỗ lực và việc làm cụ thể, Chi ủy Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chỉ thị 05. Nội dung tuyên truyền bảo đảm đúng hướng dẫn và trọng tâm. Không chỉ trong các buổi sinh hoạt chi bộ, mà các buổi sinh hoạt của cơ quan, công đoàn, công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép triển khai với nhiều nội dung phong phú, trong đó tập trung tuyên truyền về những tấm gương điển hình tập thể và cá nhân trong chi bộ, trong tỉnh, trong nước, phân tích và triển khai học tập.

Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Chi ủy và các tổ đảng thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan và các tổ chức quần chúng giải quyết, động viên kịp thời.

Cán bộ, đảng viên nắm vững các quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, biết khắc phục khó khăn, có ý thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi ủy, chi bộ và cơ quan UBKT Tỉnh ủy luôn giữ vững, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao.

Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, vận dụng, cụ thể hóa nội dung sinh hoạt khá sát hợp với tình hình. Sau các buổi sinh hoạt chi bộ và thực hiện các nội dung đăng ký học tập và làm theo, hoạt động xây dựng cơ quan văn hóa, văn hóa công sở có nhiều chuyển biến tích cực.

Cán bộ, đảng viên có nhiều sự đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, tác phong gương mẫu, sâu sát, tôn trọng đồng nghiệp, tạo sự gần gũi, xây dựng lòng tin, tạo thành động lực để mọi người tự giác phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Các mặt hoạt động của cơ quan ngày càng có chất lượng, kỷ luật lao động được bảo đảm, đi vào nền nếp.  

Qua 3 năm triển khai Chỉ thị 05, việc thực hiện chỉ thị đã gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức và thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần, ý thức công tác của cán bộ, đảng viên. Bởi mỗi kết luận, xử lý vụ việc của cán bộ kiểm tra, của cơ quan UBKT đưa ra không chỉ liên quan trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của từng cá nhân, tổ chức mà còn tác động lớn đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến gia đình, đơn vị, địa phương...

Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên tinh thông nghiệp vụ, làm việc cẩn trọng, công tâm, khách quan, kết luận, xử lý vụ việc chính xác, kịp thời, thấu tình đạt lý, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh: Qua ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tạo được những chuyển biến tích cực, thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Nhiều nội dung trọng tâm, mang tính đột phá, nhiều vấn đề nổi cộm đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Các kế hoạch KT,GS năm 2016, 2017, 2018 đều hoàn thành tốt.

Liên tục 3 năm, chi bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhiều đồng chí được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, được UBKT Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm 2017, một đảng viên của chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với những thành tích nổi bật đó, tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen. Đây là niềm động viên và là động lực to lớn để cán bộ, đảng viên cơ quan UBKT Tỉnh ủy tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều thành tích hơn nữa trong thực hiện Chỉ thị 05 những năm tiếp theo.

Ngọc Mai

,
 • Thống nhất ý kiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

  Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ để ổn định thị trường tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, đồng thời bổ sung thêm một số quyền cho Ủy ban.

  13/08/2019
  .
 • Khi phụ nữ dân vận khéo

  (QBĐT) - Thời gian qua, Hội LHPN xã Phong Hóa (huyện Tuyên Hóa) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn các hoạt động công tác hội với phong trào thi đua "Dân vận khéo".

  12/08/2019
  .
 • Gương sáng cựu chiến binh

  (QBĐT) - Khi Chi nhánh chế biến lâm sản và kinh doanh tổng hợp Đồng Hới thuộc Công ty TNHH MTV Lâm-Công nghiệp Long Đại đứng bên bờ vực phá sản do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, cựu chiến binh (CCB) Lê Đại Thắng đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị đưa ra quyết định chế biến gỗ thô rừng trồng thành các sản phẩm gia dụng làm nguồn hàng hóa xuất khẩu.

  12/08/2019
  .
 • Tầm quan trọng của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng

  Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là những căn dặn mang tầm nhìn vượt thời gian về yêu cầu phải xây dựng Đảng một cách toàn diện, thường xuyên liên tục cả về tư tưởng, tổ chức bộ máy.

  12/08/2019
  .
 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu xem xét năm dự án Luật

  Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp thứ 36 khai mạc sáng nay, 12-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của năm dự án Luật.

  12/08/2019
  .
 • 'Đại hội XIII của Đảng chưa đặt ra vấn đề sửa đổi Cương lĩnh'

  Bí thư TW Đảng Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Đại hội XIII chưa đặt ra vấn đề sửa đổi Cương lĩnh, song những tổng kết về mặt lý luận và thực tiễn, những đánh giá kết quả thực hiện là yếu tố quan trọng.

  11/08/2019
  .
 • Sáp nhập xã Quy Hóa vào thị trấn Quy Đạt: Gặp khó trong công tác cán bộ

  (QBĐT) - Thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2019-2021, UBND huyện Minh Hóa đang tích cực khẩn trương triển khai phương án sáp nhập xã Quy Hóa vào thị trấn Quy Đạt. Tuy nhiên, việc bố trí cán bộ vẫn đang là vấn đề nan giải tại địa phương.

  10/08/2019
  .
 • Nữ công nhân làm theo lời Bác

  (QBĐT) - Gắn bó với nghề khai thác mủ cao su đã gần 11 năm, dù công việc vất vả, nặng nhọc nhưng chị Phạm Thị Kim Luyến (SN 1979), công nhân đơn vị 1, Công ty cổ phần Lệ Ninh luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao.

  10/08/2019
  .