.

Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Học tập và làm theo Bác sáng tạo, thiết thực

.
08:29, Thứ Năm, 15/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực gắn với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp (DN), tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động ở các DN trực thuộc. Có được kết quả đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tích cực hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW sát với tình hình thực tiễn đơn vị.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DN tỉnh cho biết:  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần phát triển DN bền vững.

Thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DN tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể trong khối quán triệt thực hiện chỉ thị và các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm bảo đảm đúng yêu cầu đề ra.

VNPT Quảng Bình-một trong những đơn vị thực hiện tốt phương châm “phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển”.
VNPT Quảng Bình-một trong những đơn vị thực hiện tốt phương châm “phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển”.

Ban Tuyên giáo cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã tiến hành xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động phù hợp với tình hình, nhiệm vụ SXKD của DN.

Các cấp ủy đảng, đoàn thể trực thuộc khối đã thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước cụ thể, thiết thực với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ khối.

Trong đó, Công ty TNHH MTV LCN Long Đại, Lệ Ninh, Việt Trung với các phong trào thi đua sản xuất giỏi, tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thực hiện tốt việc sắp xếp, cổ phần hóa DN. Công ty Dược phẩm, Xí nghiệp May xuất khẩu Hà Quảng... tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh phong trào “năng suất-chất lượng-hiệu quả”, tiếp thu, ứng dụng KH-CN hiện đại vào SXKD. Công ty Xuất nhập khẩu, Viễn thông, Bưu điện… thực hiện tốt phương châm “phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển”, ứng dụng KHCN vào công tác quản trị, điều hành và SXKD.

Các đơn vị cụm khối giao thông-xây dựng tiếp tục đẩy mạnh phong trào “an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả”, “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất”. Các đơn vị cụm khối ngân hàng-bảo hiểm thực hiện các biện pháp tích cực để luân chuyển nguồn vốn, phục vụ phát triển SXKD, cùng đồng hành với DN trong điều kiện khó khăn…

Nhờ vậy, đa số các DN trong khối đã vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ vững sự ổn định và phát triển; việc làm và đời sống của công nhân, lao động được cải thiện, lương bình quân đạt trên 5,2 triệu đồng/người/tháng; các chế độ chính sách được thực hiện khá đầy, kịp thời…

Trong 3 năm qua, sự cố môi trường biển và thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của DN, làm cho đa số các DN đã khó khăn càng thêm khó khăn.

Với sự tham mưu của Ban Tuyên giáo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo DN làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động cộng đồng trách nhiệm, từng bước khắc phục khó khăn, ổn định tư tưởng, giữ được sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, không để xảy ra những “bất ổn” trong tư tưởng và SXKD, không tạo ra “điểm nóng” hay vấn đề xã hội nổi cộm.

Đa số DN vẫn giữ được sự ổn định, bảo đảm có việc làm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quyền lợi cho người lao động. Năm 2017, các DN trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện nộp ngân sách gần 500 tỷ đồng, năm 2018 tăng gần 522 tỷ đồng.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác được cấp ủy cơ sở và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng. Tiêu biểu có đồng chí Phạm Thị Kim Luyến, công nhân chăm sóc cây cao su ở Đảng bộ Công ty Lệ Ninh đã phát huy tính tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, áp dụng các sáng kiến kỹ thuật chăm sóc vườn cây sinh trưởng tốt, chất lượng cao…

Đồng chí Vũ Hoài Nam, đảng viên Chi bộ phòng Điều độ, Đảng bộ Công ty Điện lực tích cực nghiên cứu, có 11 sáng kiến, giải pháp để vận hành lưới điện an toàn, phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh…

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thời gian tới, Ban Tuyên giáo tiếp tục tập trung tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong mỗi tổ chức và cá nhân; gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ SXKD và việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh ở cơ sở và chủ đề xuyên suốt nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: “Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động”, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững… Từ đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo lời Bác ngày càng lan tỏa, đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Box: Đảng bộ Khối DN tỉnh hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 29 đảng bộ, 40 chi bộ cơ sở với 3.453 đảng viên và gần 14.000 lao động; có 2 đoàn thể chính trị-xã hội cấp khối là Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh.

Hương Trà

,