.

Thi hành kỷ luật 193 đảng viên vi phạm

Thứ Ba, 12/07/2016, 15:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, 6 tháng đầu năm 2016 các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 193 đảng viên vi phạm (trong đó có 45 đảng viên giữ chức vụ cấp ủy viên).

Cụ thể, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 155 đảng viên với hình thức khiển trách (chiếm 80,3%); 21 đảng viên với hình thức cảnh cáo (chiếm 10,8%), 8 đảng viên với hình thức cách chức (chiếm 4,1%) và khai trừ 9 đảng viên (chiếm 4,7% đảng viên bị thi hành kỷ luật).

Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 122 đảng viên vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình; 27 đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm; 17 đảng viên thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; 10 đảng viên vi phạm quy định về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản; 9 đảng viên vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống; 5 đảng viên có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái...

Theo đánh giá chung, việc thi hành kỷ luật cơ bản được thực hiện kịp thời, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc và thủ tục. Cùng với đó, việc xử lý đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với chính quyền, đoàn thể đã có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm và góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp việc thi hành kỷ luật còn kéo dài, quy trình chưa chặt chẽ. Đặc biệt, có một số đảng viên vi phạm chưa tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và hình thức kỷ luật.

B.T