.

Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước vào chiều 25-7

Thứ Bảy, 23/07/2016, 10:20 [GMT+7]

Ngày 22-7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự chủ tọa và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

>> Kiện toàn nhân sự lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội khóa XIV

Toàn cảnh Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Toàn cảnh Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Buổi sáng, sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày các dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết trên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ và trình bày diễn văn nhậm chức. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Sau đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước và tiến hành thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu các chức danh này.

Buổi chiều, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Sau đó, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày các dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Thứ hai, ngày 25-7, Quốc hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và Ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; nghe trình và thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước; nghe trình và thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Buổi chiều, Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước tuyên thệ (phát thanh, truyền hình trực tiếp). Sau đó, Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận ở Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Theo TTXVN/Vietnam+