.

Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi

Thứ Năm, 26/11/2015, 08:31 [GMT+7]
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, sáng 25-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi với tỷ lệ tán thành cao, đạt 88,66%.

Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự tại Tòa án; thủ tục công nhận và cho thi hành bản án tại Việt Nam, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài.

Bộ luật cũng quy định những nguyên tắc về thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải quyết các vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật.

Một trong những điều khoản đáng chú ý của Bộ luật được thông qua lần này là Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.

Ngay sau khi biểu quyết, thông qua Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành đạt 89,07%.

Theo Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

>> Thông qua dự thảo luật Dân sự sửa đổi, thi hành từ đầu 2017