.

Hội Nông dân huyện Quảng Ninh: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Ba, 17/11/2015, 09:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh đã tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan, cùng với tăng cường công tác chỉ đạo, bám sát cơ sở, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò làm chủ, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đời sống hội viên nông dân trên địa bàn ngày một nâng cao, diện mạo nông thôn Quảng Ninh ngày càng đổi mới.

Ông Lê Ngọc Huân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Ninh cho biết: Để khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả, Hội Nông dân huyện  thường xuyên chỉ đạo các cấp hội chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Mô hình nuôi gà giống đẻ và ấp trứng của hội viên Nguyễn Văn Hồng, Hội Nông dân xã Vạn Ninh.
Mô hình nuôi gà giống đẻ và ấp trứng của hội viên Nguyễn Văn Hồng, Hội Nông dân xã Vạn Ninh.

Bên cạnh đó, đã kịp thời tôn vinh biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Qua đó, đã thu hút ngày càng đông đảo các hội viên tham gia vào các phong trào thi đua, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chất lượng các phong trào thi đua đạt nhiều kết quả khích lệ. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển thu hút hội viên tham gia ngày một đông.

Đầu năm 2015, toàn huyện có 11.075 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay, có 9.381 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp cơ sở 7.684 hộ, cấp huyện 1.398 hộ, cấp tỉnh 274 hộ, cấp Trung ương 25 hộ.

Qua phong trào đã vận động nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của huyện đề ra, như việc dồn điền đổi thửa, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển các mô hình trang trại, mô hình kinh tế hợp tác, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ trong phong trào đã xuất hiện một số mô hình điển hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình tổ hợp tác sản xuất trang trại tổng hợp thôn Thượng, mô hình nuôi cá chẽm tại xã Duy Ninh...

Những cá nhân và tập thể điển hình như hội viên Phạm Văn Tam ở Võ Ninh, Ngô Văn Dương ở Hải Ninh, Phạm Văn Tùng ở thị trấn Quán Hàu, Trần Văn Hồng ở xã Vạn Ninh và Hội Nông dân xã Trường Sơn, Chi hội Nông dân tiểu khu 7 thị trấn Quán Hàu...

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã vận động, huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội toàn huyện 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt 933,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đầu tư, đóng góp 3,575 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện có 3 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới (Lương Ninh, Vĩnh Ninh, Hàm Ninh), 2 xã đạt 16 tiêu chí (Xuân Ninh, Võ Ninh), 1 xã đạt 14 tiêu chí (Hiền Ninh), 2 xã đạt 13 tiêu chí (Duy Ninh, Vạn Ninh)...

Vừa qua, Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp với Huyện đoàn, Hội CCB và UBND xã Trường Xuân khởi công xây dựng nhà văn hóa bản Khe Dây trị giá trên 480 triệu đồng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2016.

Các cấp hội cũng tiếp tục chỉ đạo, vận động hội viên, nông dân toàn huyện tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  gắn với xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có 136 tuyến đường tự quản mang tên Hội Nông dân. Nông dân các địa phương ngày càng sôi nổi thường xuyên tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hoá, làng, bản, tiểu khu văn hóa, gia đình không vi phạm pháp luật...

 Nông dân xã Trường Sơn tích cực thu hoạch sắn nguyên liệu.
Nông dân xã Trường Sơn tích cực thu hoạch sắn nguyên liệu.

Trong phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng-an ninh, Hội Nông dân đã phối hợp với chính quyền đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội;  tổ chức lớp tập huấn về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy cho 60 hội viên; triển khai cho hội viên đăng ký “Gia đình hội viên không vi phạm an toàn giao thông, không mắc tệ nạn xã hội và ma túy”; tích cực tham gia vào lực lượng xung kích an ninh, các tổ tự quản góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, tiếp tục vận động hội viên nông dân xây dựng các tổ đoàn kết đánh bắt trên biển để hội viên, nông dân giúp nhau trong sản xuất, bảo vệ ngư trường và an ninh trên biển...

Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực sự là lực lượng trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó, chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội.

Đồng thời, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện hoàn thành kế hoạch dồn diền đổi thửa, xây dựng vùng sản xuất tập trung chuyên canh theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhà.

Hương Trà