.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh: Thi đua là động lực để phát triển toàn diện

Thứ Ba, 17/11/2015, 09:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những năm qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh luôn triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xem đây là động lực để thúc đẩy đơn vị phát triển toàn diện. Nhờ chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức, phát động các đợt thi đua sôi nổi, thiết thực, phù hợp với đặc trưng của đơn vị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao động, tạo tiền đề vững chắc để đơn vị thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao.

Để tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị, hàng năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh luôn tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký thi đua theo đúng quy định. Trên cơ sở các nội dung thi đua do Bộ Nông nghiệp, UBND tỉnh, Cục Kiểm lâm... phát động, mỗi cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho mình, thi đua lập thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Lực lượng kiểm lâm trong toàn tỉnh còn thường xuyên phổ biến các kiến thức về khuyến nông, khuyến lâm cho bà con vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vận động bà con tham gia trồng rừng và bảo vệ rừng trên các địa bàn.  Ngoài các phong trào do ngành, tỉnh phát động, Chi cục Kiểm lâm đã phát động phong trào "Xây dựng cơ quan kiểm lâm xanh, sạch, đẹp" được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhiệt tình hưởng ứng.

Qua phong trào này đã từng bước làm thay đổi nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đồng thời làm thay đổi bộ mặt của các trạm kiểm lâm trên địa bàn tỉnh theo hướng xanh-sạch-đẹp.

Công tác quản lý rừng được xem là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Để làm tốt công tác này, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm những sai phạm, từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ rừng trong bảo vệ rừng. Đồng thời, đơn vị đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của tỉnh đối với lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng.

Do vậy công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đã được tăng cường theo hướng bảo vệ rừng tại gốc.  Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch trong bảo vệ rừng ngắn hạn, dài hạn được triển khai thực hiện có hiệu quả từ các cấp chính quyền đến các chủ rừng. Việc xây dựng các đề án, dự án thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai theo đúng tiến độ, có chất lượng tốt.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã thường xuyên ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, như: Sử dụng hệ thống định vị GPS để xác định tọa độ trong quản lý rừng; phần mềm MAPINFOR cho công tác xây dựng bản đồ và sử dụng tốt phần mềm cảnh báo cháy rừng do Cục Kiểm lâm cung cấp...

Hàng năm, Chi cục luôn triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép. Đơn vị đã tập trung chỉ đạo các đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng, các hạt kiểm lâm tham mưu cho UBND huyện củng cố các đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở và chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Các đơn vị đã tăng cường lực lượng và tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét lâm tặc tại rừng, tuần tra kiểm soát lâm sản trên các tuyến đường bộ, đường sông, kịp thời ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép xảy ra tại các địa bàn trọng điểm. Đến nay, tình hình các điểm nóng trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát tốt.

Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến gỗ được quan tâm đúng mức. Chi cục đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm tham mưu UBND huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cho các xưởng cưa xẻ gỗ nằm trong quy hoạch của tỉnh đã thẩm định.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở cưa xẻ gỗ, đặc biệt là nguồn gỗ đầu vào, phối hợp cơ quan chức năng và UBND phường, xã tổ chức kiểm tra, ký cam kết và vận động các cơ sở cưa xẻ gỗ hình thành tự phát nằm ngoài quy hoạch tự giác tháo dỡ. Do làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng nên độ che phủ  rừng trên địa bàn tỉnh ngày càng được bảo vệ và phát triển tốt, đạt 70,02%, đứng thứ nhì toàn quốc.

Thi đua đóng góp công sức trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác được cán bộ, công chức Chi cục Kiểm lâm tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản ra đời được đánh giá cao như Đề tài “Đánh giá hiện trạng và đề xuất  giải pháp nhằm quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tại khu vực cửa sông Gianh, tỉnh Quảng Bình”, "Phân tích hệ số k trong công tác dự báo cháy rừng ở tỉnh Quảng Bình “Phân vùng trọng điểm cháy rừng cho tỉnh Quảng Bình” và nhiều sáng kiến khác.

Từ việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân trong đơn vị vinh dự được đón nhận nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và của ngành. Tập thể Chi cục Kiểm lâm tỉnh nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và nhiều bằng khen, cờ thi đua của các cấp, các ngành. Và thành tích cao nhất của đơn vị là vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Kết quả đó là động lực để tập thể cán bộ công chức viên chức trong toàn ngành không ngừng phấn đấu để tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả  quả đáng tự hào trên hành trình mới.

P.V