.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020:

Xã luận: Đoàn kết, phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững

Thứ Hai, 19/10/2015, 08:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong không khí rạo rực, phấn khởi, sau thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI chính thức khai mạc.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh ta. Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ là tiền đề quan trọng, vững chắc để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trên chặng đường mới.

Năm năm qua, chúng ta tiến hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng phải đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Bên cạnh ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục tác động thì diễn biến phức tạp ở biển Đông cùng các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và thiên tai, dịch bệnh xảy ra bất thường, trong điều kiện tỉnh ta vẫn đang là tỉnh nghèo, làm cho khó khăn càng tăng thêm…

Nhưng với sự đoàn kết và quyết tâm vượt bậc, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đã nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Các chỉ tiêu định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế tiếp tục phát triển và chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công tác quy hoạch được chú trọng, các loại hình dịch vụ phát triển khá nhanh, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên; dân chủ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy; vai trò của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được khẳng định…

Dẫu còn những khuyết điểm, yếu kém ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác, ở nơi này hay nơi khác với những mức độ khác nhau, nhưng có thể khẳng định rằng, những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là tiền đề rất quan trọng để đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Chặng đường mới phía trước chúng ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng lắm thử thách, gian lao; thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen nhau. Trong khi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2015-2020 đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh phải thực sự tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm làm bằng được.

Về dự đại hội, với niềm vinh dự và trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và nhân dân, chúng ta mong muốn các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI hãy tập trung cao về trí tuệ, thảo luận, bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, đánh giá sát đúng thực tế tình hình, thấm nhuần sâu sắc các bài học kinh nghiệm, thống nhất cao trong xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện của 5 năm tới, phát huy truyền thống và bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng niềm tin và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững trên chặng đường mới.

Quảng Bình