.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020:

Những ý kiến tâm huyết

Thứ Hai, 19/10/2015, 08:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Ông Nguyễn Quang Thắng, cán bộ hưu trí, khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn.
Ông Nguyễn Quang Thắng, cán bộ hưu trí, khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn.

* Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới phải là trung tâm đoàn kết

Tôi cho rằng, công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa then chốt và quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới phải là trung tâm đoàn kết, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Tôi cũng mong muốn Đảng bộ quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp phải có phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân.

Cùng với việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, chăm lo công tác phát triển đảng viên, nhất là ở các vùng sâu, vùng bãi ngang, vùng giáo, Đảng bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần chú trọng và thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của nhân dân; đồng thời không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

Hiền Chi (thực hiện)

Đồng chí Phan Chí Dũng, Bí thư Huyện đoàn Bố Trạch.
Đồng chí Phan Chí Dũng, Bí thư Huyện đoàn Bố Trạch.

* “Cần tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ cống hiến, “lập thân, lập nghiệp” trên quê hương mình...”

Trong những năm qua, tuổi trẻ huyện Bố Trạch đã cùng nhau đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nòng cốt là các hoạt động trong phong trào “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”,  “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhân đạo, từ thiện được triển khai sâu rộng.

Phong trào “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần giáo dục tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với một niềm tin sâu sắc vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đại diện cho thế hệ trẻ huyện Bố Trạch, tôi mong muốn bên cạnh các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ tỉnh sẽ có thêm những chủ trương, chính sách dành cho thanh niên xung quanh việc học, việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế, thu hút nhân tài để họ gắn bó với quê hương.

Mạnh dạn giao cho cán bộ trẻ chịu trách nhiệm những khâu, những công việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên trong xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm chăm lo, đào tạo lớp thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”; tạo điều kiện cho thế hệ trẻ chúng tôi được cống hiến, lập thân, lập nghiệp trên quê hương mình; kế tục và đóng góp tích cực, quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Thanh Hải (thực hiện)

Đồng chí Đinh Thanh Liên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Hóa (Minh Hóa).
Đồng chí Đinh Thanh Liên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Hóa (Minh Hóa).

* “Cần tháo gỡ những khó khăn trước mắt cho nông dân”

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng quan tâm đến tầng lớp nông dân bằng những việc làm và hành động cụ thể như: cho vay vốn làm ăn, đầu tư cây, con giống và nhiều vấn đề khác... Nhờ đó mà đời sống của người nông dân ngày càng được nâng lên.

Tôi mong muốn thời gian tới, các cấp, các ngành cần quan tâm, tiếp tục hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho nông dân; nhất là những loại giống mới có hiệu quả và năng suất cao; tiếp tục tạo điều kiện cho nông dân vay vốn bằng nhiều kênh khác nhau, giảm lãi suất và gia hạn vốn vay.

Đối với vùng đồng bằng cần phải có chính sách hợp lý để giải quyết "bài toán" nông dân bỏ đất, hoặc tận dụng đất ruộng bỏ hoang để chuyển đổi sang trồng các loại cây khác; tạo điều kiện để nông dân mở thêm các trang trại; bình ổn giá cả và tiêu thụ các mặt hàng nông sản để nông dân yên tâm sản xuất.

Có chính sách hỗ trợ bà con vùng núi, vùng dân tộc thiểu số trồng rừng, cao su và phát triển chăn nuôi; đầu tư xây dựng mới, sửa chữa và nâng cấp các công trình phúc lợi, nhất là các công trình điện-đường-trường-trạm phải được quan tâm đầu tiên, đúng mức; xây dựng các mô hình kinh tế cho nông dân được an cư lạc nghiệp, giảm bớt hiện tượng đốt rừng làm rẫy...

Xuân Vương (thực hiện)

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịchỦy ban Mặt trận TQVN xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịchỦy ban Mặt trận TQVN xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

* “Mong Đại hội quan tâm hơn đến vấn đề “tam nông” và ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

Cũng như Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, huyện, nhân dân xã Sơn Trạch nói chung và cá nhân tôi nói riêng đang mong chờ thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bởi tin tưởng rằng sau Đại hội sẽ có nhiều chủ trương mới góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi mong muốn các đại biểu sẽ quan tâm, tập trung thảo luận các vấn đề về “tam nông”.

Trong đó cần chú trọng đến sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy hoạch vùng chuyên canh; có chính sách phát triển trồng trọt, đặc biệt là các cây trồng thế mạnh của địa phương; quan tâm xây dựng mối liên kết giữa “4 nhà”, có chính sách hỗ trợ nông dân trong việc tìm đầu ra cho nông sản; đẩy mạnh thu hút đầu tư về các địa phương còn khó khăn để giải quyết việc làm cho người nông dân.

Ngoài ra, Sơn Trạch hiện là một trong 5 xã, thị trấn của huyện Bố Trạch có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, huyện, đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn sống trong địa bàn vùng sâu, cách trở, giao thông đi lại khó khăn, trẻ em đến trường còn vất vả vào mùa mưa... Tôi mong muốn Đại hội sẽ đề ra các chủ trương, ưu tiên hơn nữa cho đồng bào dân tộc thiểu số để đồng bào đột phá trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Th.H (thực hiện)

CCB Trần Ngọc Ân, tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá.
CCB Trần Ngọc Ân, tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá.

* Ứng phó tốt với thiên tai là góp phần cho phát triển

Tôi rất vui mừng, phấn khởi bởi những thành tựu Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã đạt được trong những năm qua, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới...

Là một người lính Cụ Hồ, nhiều năm qua, dù đã về nghỉ hưu nhưng bản thân tôi vẫn dành rất nhiều thời gian để quan tâm tới đại hội Đảng các cấp.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 sắp diễn ra, bản thân tôi rất kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra các chủ trương đúng đắn để tạo ra được những đột phá mới, nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh ta trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn tỉnh có giải pháp để nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với mọi diễn biến bất thường của thiên tai. Quảng Bình là một trong những địa phương thường xuyên phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do thiên tai gây nên.

Những năm gần đây, sự biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra phức tạp, khó lường, do đó việc nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với mọi diễn biến bất thường của thiên tai càng trở nên bức thiết hơn. Nếu làm tốt được công tác này, hàng năm tỉnh ta sẽ bớt đi một khoản kinh phí lớn khắc phục hậu quả do thiên tai gây nên để tập trung đầu tư vào các lĩnh vực khác.

Tiếp đến, nhiệm kỳ tới, bản thân tôi đề nghị tỉnh cần đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả để tạo thêm cơ hội việc làm cho con em địa phương; cần tiến hành quy hoạch hợp lý các khu công nghiệp và phải có định hướng phát triển lĩnh vực này sao cho thật hiệu quả, tận dụng tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có ở mỗi một địa phương...

V.M (thực hiện)

Đồng chí Hồ Soa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Xuân, Quảng Ninh.
Đồng chí Hồ Soa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Xuân, Quảng Ninh.

* Cần có chính sách ưu tiên hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Trường Xuân là một xã miền núi của huyện Quảng Ninh. Toàn xã có 720 hộ, 2.600 nhân khẩu thì trong đó có 210 hộ với 720 nhân khẩu là dân tộc Vân Kiều, đời sống của đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn.

Những năm qua, được sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước, của tỉnh và huyện, kinh tế- xã hội trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến đáng kể; đồng bào ổn định cuộc sống, chăm lo hơn đến phát triển sản xuất, nhờ đó tỷ lệ hộ đói nghèo trong toàn xã giảm, đến nay chỉ còn 31%, các hủ tục lạc hậu nay đã không còn, đồng bào ngày càng tiếp cận được nếp sống văn hóa mới...

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được tổ chức là một sự kiện trọng đại, được nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Bản thân tôi là người dân tộc thiểu số, xin thay mặt cho bà con dân tộc Vân Kiều xã Trường Xuân có những mong muốn gửi tới đại hội.

Tôi mong đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn tạo điều kiện, cơ chế để giúp các xã miền núi nói chung và xã Trường Xuân nói riêng phát triển kinh tế-xã hội; có chính sách ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất trong việc dạy và học; ưu tiên bố trí công việc cho diện cử tuyển là con em dân tộc thiểu số; đồng thời, tạo điều kiện trong chuyển đổi đất rừng sản xuất để giao cho đồng bào miền núi phát triển chăn nuôi kết hợp trồng rừng; tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho đồng bào mở rộng diện tích khai hoang để làm lúa nước...

H.Tr (thực hiện)

Ông Trần Đức Triển, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy.
Ông Trần Đức Triển, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy.

* Cần có những giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế-xã hội ở vùng thuần nông, vùng trung du miền núi

Là một đảng viên, tôi mong muốn với truyền thống quê hương Quảng Bình “Hai giỏi” anh hùng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tập trung trí tuệ của tập thể để sáng suốt cân nhắc, lựa chọn những đảng viên ưu tú nhất bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Từ đó, lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tôi cũng kỳ vọng trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ có những quyết sách đúng đắn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đặc biệt, luôn quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và có các giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững về kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh ở địa bàn trung du, miền núi, địa bàn khó khăn nhằm sớm thu hẹp khoảng cách về thu nhập và mức sống, hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền trong tỉnh. Tỷ trọng sản xuất nông nghiệp của tỉnh ta khá lớn.

Vì vậy, mong muốn tỉnh cần nghiên cứu tìm giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Chú trọng phát triển chăn nuôi, nhất là ở vùng gò đồi; chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng các loại cây hoa màu có giá trị kinh tế cao hơn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngoài ra, tỉnh ta cũng có lợi thế về phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Việc hoạch định một chiến lược khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sẵn có để phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu dân sinh là điều cần thiết.

Qua đó giảm thiểu những tồn tại, bất cập trong khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên cát sỏi lòng sông. Tiếp tục đầu tư, xây dựng, hình thành các cụm, khu công nghiệp, nhà máy chế biến sản phẩm, nhất là nông sản; đẩy mạnh liên kết “bốn nhà” nhằm chủ động bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Nguyễn Hoàng (thực hiện)

Đồng chí Lê Văn Khởi, Bí thư Đảng ủy xã Hải Ninh, Quảng Ninh.
Đồng chí Lê Văn Khởi, Bí thư Đảng ủy xã Hải Ninh, Quảng Ninh.

* Tạo cơ chế giúp ngư dân vươn khơi xa

Hải Ninh là xã biển bãi ngang của huyện Quảng Ninh. Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào khai thác hải sản. Những năm gần đây, nguồn lợi thủy nội địa có phần cạn kiệt, nhưng ngư dân lại không đủ điều kiện để vươn khơi.

Hiện nay, toàn xã có 11 tàu đánh bắt vùng khơi có công suất 33CV, trong đó chỉ có 1 tàu công suất 370CV đánh bắt vùng biển xa.

Mong muốn chung của người dân trong xã gửi đến đại hội lần này là các đại biểu thảo luận, tạo cơ chế thuận lợi hơn để người dân được tham gia vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, cho bà con tiếp cận vay thêm 30% vốn đối ứng, tạo điều kiện trong đánh bắt vùng biển xa.

Từ đó sẽ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đáng kể đời sống người dân. Bởi 1 tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 20 lao động, mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, để tạo thêm điều kiện giảm chi phí vận chuyển cho bà con ngư dân trong khai thác thủy hải sản, tôi mong tỉnh có chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã biển bãi ngang Hải Ninh như cảng cá, chợ Cừa Thôn và 5 tuyến đường qua 5 thôn nối từ tỉnh lộ 569 ra biển...

Cuối cùng, tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới 2015-2020 sẽ luôn phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết nhất trí cao để sớm đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

H.Tr (thực hiện)

Đồng chí Nguyễn Thái Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.
Đồng chí Nguyễn Thái Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

* "Tôi tin tưởng sau đại hội, tỉnh ta sẽ có bước đột phá mới..."

Tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 lần này.

Tôi tin tưởng rằng, các đại biệu dự đại hội sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích kỹ nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan để từ đó đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Tôi kỳ vọng vào sự thành công của đại hội lần này và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới.

Sau đại hội, tôi tin tưởng Đảng bộ tỉnh sẽ có bước đột phá mới cả về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cũng như phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.

Hiền Chi (thực hiện)

* Cần quan tâm đến công tác cán bộ nữ

(Đồng chí Phạm Thị Hài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Lý, TP. Đồng Hới)
Đồng chí Phạm Thị Hài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Lý, TP. Đồng Hới.

Chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đổi mới là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ, năng lực, cán bộ nữ lãnh đạo ngày càng tăng. Vai trò, vị trí của phụ nữ ngày càng được khẳng định.

Để phụ nữ tiếp tục phát triển hơn, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi mong muốn vấn đề cán bộ nữ sẽ được các đại biểu và đại hội quan tâm, trở thành một nội dung quan trọng trong đại hội, từ đó tạo nhiều cơ hội, điều kiện tốt nhất để chị em tham gia công tác.

Xem xét, đề bạt những cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thanh Long (thực hiện)

Đồng chí Trần Minh Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn Quảng Trạch.
Đồng chí Trần Minh Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn Quảng Trạch.

* Chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Những năm qua, việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực.

Việc dạy nghề cho lao động nông thôn đã tạo điều kiện để người dân có trình độ tay nghề nhất định, biết cách tổ chức sản xuất trên chính quê hương mình, làm giàu cho bản thân và gia đình, xã hội; góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững của địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều thanh niên vẫn chưa mặn mà với việc học nghề. Một số địa phương cũng chưa nhận thức đúng về vai trò của dạy nghề trong việc đào tạo nhân lực kỹ thuật, chưa coi đây là nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội bền vững, chưa quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho việc mở rộng và thành lập mới các cơ sở dạy nghề.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, tư vấn và hướng nghiệp về dạy nghề cho lao động nông thôn còn yếu, chưa tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ.

Bởi vậy, trong thời gian tới, tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn về pháp luật dạy nghề qua nhiều kênh thông tin như phát hành bản tin, in ấn tờ rơi, tổ chức tiếp xúc để trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các điển hình tiên tiến, coi công tác đào tạo dạy nghề là nhiệm vụ và trách nhiệm của toàn xã hội.

Đẩy mạnh đổi mới chương trình, phương pháp dạy nghề, phối hợp với các doanh nghiệp về nhu cầu lao động, từ đó triển khai công tác đào tạo nghề đáp ứng thị trường lao động, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn có thu nhập ổn định, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích người lao động tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ...

Xuân Phú (thực hiện)