.
Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất:

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng trước yêu cầu mới

Thứ Bảy, 01/08/2015, 07:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Công tác tư tưởng là bộ phận rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng. Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, 85 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, Đảng ta cũng luôn quan tâm đến công tác tư tưởng, xem công tác tư tưởng là sức mạnh, là vũ khí sắc bén nhằm tuyên truyền mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; giáo dục lý tưởng cách mạng; tạo nên phong trào cách mạng của quần chúng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, bảo vệ mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào ký kết biên bản hợp tác (26-5-2015).
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào ký kết biên bản hợp tác (26-5-2015).

Những năm qua, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đặc biệt, ở vào thời điểm quan trọng, dễ nảy sinh các sắc thái tư tưởng khác nhau, thu hút sự chú ý quan tâm của toàn xã hội như triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình; tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 2013; việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 hạ đặt trái phép ở thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của nước ta... công tác tuyên giáo các cấp đã chủ động, sáng tạo, có nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức biên soạn nhiều tài liệu nhằm tuyên truyền chuyển tải những nội dung quan trọng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân như: Tài liệu tuyên truyền về công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào tại Quảng Bình năm 2011; biên soạn và phát hành 4.500 cuốn “Tài liệu học tập những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015” phục vụ kịp thời việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cho cơ sở; biên soạn và phát hành 4.500 cuốn sách “Nguyện làm theo lời Bác” giới thiệu một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 71 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu qua 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, làm cơ sở cho việc nhân rộng những điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên toàn địa bàn tỉnh; tuyên truyền kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Đồng Hới, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và TP. đô thị loại 2; tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Ba Đồn...

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền báo chí trên địa bàn tỉnh, trong đó đã duy trì đều đặn việc phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, giao ban các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản báo chí. Nhờ đó, thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục được củng cố, tăng cường và có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực sự trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tích cực đẩy mạnh hoạt động tham gia nghiên cứu, góp ý dự thảo, thẩm định nhiều đề tài khoa học lịch sử, các cuộc hội thảo do tỉnh và các ngành tổ chức; thẩm định tư liệu liên quan đến các sự kiện, nhân chứng lịch sử theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và đề nghị của các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ các huyện, thị xã, các ngành cũng được triển khai tích cực. Đến nay, đa số các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc biên soạn lịch sử đảng bộ giai đoạn từ năm 1930 - 2000. Công tác khoa giáo tạo được nhiều chuyển biến tiến bộ; công tác tham mưu ngày càng kịp thời và hiệu quả giúp cho cấp ủy chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo.

Tăng cường công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa hoạt động đó đi dần vào chiều sâu, hạn chế cách làm hành chính hóa, đối phó, chiếu lệ, đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện.

Qua kiểm tra, điểm nổi bật chung ở các đơn vị được kiểm tra đó là việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị dần đi vào nền nếp, trở thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên; đặc biệt là đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức lẫn hành động của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng ở các đảng bộ, chi bộ.

Đi đôi với việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo các cấp đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các mặt công tác. Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã có những cách làm hay, sáng tạo, thực chất, đi vào chiều sâu.

Năm 2014, với sự tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lần đầu tiên Đảng bộ tỉnh đã tổ chức quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Đồng thời, thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 330 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Qua bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có cái nhìn tổng thể về tình hình quốc tế và trong nước, những vấn đề cấp bách mà đất nước phải đối mặt, hình thành cho mình ý chí mới, quyết tâm mới trước khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Có thể nói, thời gian qua, với việc triển khai khá đồng bộ các mặt công tác, ngành Tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã giữ vai trò to lớn, quan trọng trong việc xây dựng, củng cố lòng tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhiều yếu tố phức tạp, chi phối, song cán bộ, công chức, viên chức ngành tuyên giáo nói chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng luôn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ mọi mặt, sâu sát cơ sở, gần gũi quần chúng, nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai đồng bộ các giải pháp tư tưởng, ổn định tình hình, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tư tưởng vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót đó là: Một số cấp ủy cơ sở chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, xem công tác tư tưởng là một khâu, mắt xích quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức mọi hoạt động, vì thế khi thực hiện các công việc cụ thể dẫn đến những vướng mắc; việc nắm tình hình dư luận xã hội có lúc, có khi chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa được thường xuyên, chất lượng chưa cao, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo. Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn.

Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên ở một số đơn vị cấp huyện (tương đương) chưa thường xuyên; chưa chú trọng đổi mới nội dung, hình thức. Việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời; nội dung, hình thức chưa thực sự phong phú; các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều và chưa thật sự nổi bật.

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp, các thế lực thù địch ra sức chống phá ta bằng các hình thức tinh vi và xảo quyệt; sự bùng nổ thông tin nhất là đối với các trang mạng xã hội đa chiều, khó kiểm soát...; tâm trạng tư tưởng trong Đảng và trong xã hội có những diễn biến khác nhau, khó lường, nhất là dưới sự tác động chi phối bởi các mặt trái của kinh tế thị trường, các tiêu cực xã hội...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tư tưởng, đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, công tác tư tưởng phải tiến hành đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp khác nhau. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội Đảng bộ các cấp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuân thủ sự hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt nguyên tắc toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trong đó phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu. Cấp ủy đảng và người đứng đầu cần nắm chắc, phân tích và định hướng tư tưởng, chỉ đạo xử lý các tình huống một cách nhanh chóng, kịp thời.

Làm tốt công tác dự báo, chủ động phòng, chống có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức và phương pháp, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, trong đó, hình thức tuyên truyền, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng cần được mở rộng một cách linh hoạt, phối hợp nhiều loại hình thông tin đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động, tích cực, phát huy tốt hơn nữa mối quan hệ và sự phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện công tác tuyên giáo. Tăng cường công tác tư tưởng trong Đảng đồng thời chú trọng công tác tư tưởng ngoài xã hội. Trong đó, công tác tư tưởng trong Đảng giữ vai trò then chốt, quyết định.

Thứ ba, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy và mạng lưới cộng tác viên dư luận, kịp thời nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh. Việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị phải đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, tổng kết thực tiễn; định kỳ tổ chức các hội nghị giao ban và thao giảng, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để đưa nghị quyết, chỉ thị vào thực tiễn cuộc sống. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mới trong việc làm theo; tổng kết những mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả, nhân rộng gương người tốt việc tốt, các tập thể điển hình tiên tiến.

Thứ năm, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng lĩnh vực. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, gương mẫu trong đạo đức, lối sống; tinh thông nghiệp vụ, sắc sảo về chuyên môn. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng, biểu dương những mô hình hay, những cách làm tốt trong hoạt động tuyên giáo. Đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Thời gian là lửa thử vàng. 85 năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh với sự góp sức của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tăng cường đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cùng toàn Đảng bộ và nhân dân góp phần xứng đáng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

85 năm phấn đấu và trưởng thành, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác tuyên giáo vẫn luôn song hành, tiếp sức cho lớp lớp đội ngũ cán bộ tiếp tục tìm tòi đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, xứng đáng là những thế hệ kế cận sự nghiệp cách mạng trong quá trình quê hương, đất nước hội nhập và phát triển.

Cao Văn Định, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy