Về cuộc thi tìm hiểu về Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng

Cập nhật lúc 14:03, Thứ Hai, 18/03/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 6-3-2013, Ban chỉ đạo Kỷ niệm 10 năm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được công nhận Di sản thiên nhiên thế giới đã có công văn số 36/BCĐ, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố, các huyện. Nội dung như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-CT ngày 25-9-2012 về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm (2003 - 2013) Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Lễ hội hang động Quảng Bình, Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 22/KH-BCĐ về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2013. Theo kế hoạch, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chủ trì phát động cuộc thi "Tìm hiểu về Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng" với chủ đề "Chung tay bảo vệ và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng".

Mục đích cuộc thi là nhằm phát động nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục nâng cao nhận thức và tích cực tham gia bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đồng thời đây là dịp để mọi người tìm hiểu và tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đến toàn thể nhân dân và công chúng về những giá trị tiêu biểu của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh và phát huy những giá trị của Di sản.

Để cuộc thi được tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc và đạt kết quả cao, Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 10 năm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Lễ hội hang động Quảng Bình yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; chủ tịch UBND thành phố, các huyện tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo để cán bộ, quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia cuộc thi.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường đại học Quảng Bình; Tỉnh đoàn Quảng Bình chỉ đạo, tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên; đoàn viên thanh niên làm lực lượng nòng cốt, tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo Quảng Bình; Sở Thông tin truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; trang thông tin điện tử Quảng Bình thực hiện việc tuyên truyền, đưa tin về cuộc thi, lựa chọn các bài dự thi đạt giải và có chất lượng tốt để sử dụng lên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi; chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động về cuộc thi.

Cuộc thi "Tìm hiểu về Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng" là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 10 năm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Lễ hội hang động Quảng Bình đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND thành phố, các huyện chỉ đạo, tổ chức phát động một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hưởng ứng, tham gia cuộc thi một cách tích cực và đạt hiệu quả.

                                                                 TM. BAN CHỈ ĐẠO
                                                                   TRƯỞNG BAN
                                                                         (Đã ký)
                                                        PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
                                                               TRẦN TIẾN DŨNGTHỂ LỆ CUỘC THI

I. Chủ đề cuộc thi: "Chung tay bảo vệ và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng".

II. Nội dung cuộc thi:

1. Hãy viết về những giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và ý tưởng của bạn để gìn giữ và phát huy tốt những giá trị của Di sản?

2. Hãy viết một bức thư giới thiệu về Di sản thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và một thông điệp kêu gọi mọi người bảo vệ và phát huy Di sản thiên nhiên thế giới này cho thế hệ hôm nay và mai sau?

III. Đối tượng dự thi.

Mọi người không phân biệt quốc tịch, giới tính, học vấn, ngành nghề, độ tuổi đều có thể tham gia dự thi.

IV. Quy định về bài dự thi.

1. Thể loại: Thi viết.
2. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt.
3. Trình bày:

- Người dự thi có thể chọn một trong hai nội dung nói trên để làm bài dự thi.

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy vi tính, trình bày rõ ràng, sạch sẽ, có đóng bìa. Các trang phải được đánh số thứ tự từ trang đầu cho đến hết trang cuối cùng.

- Bài viết đánh máy không dưới 5 trang và không quá 15 trang khổ giấy A4 cho mỗi nội dung, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, lề trái 3,5; lề phải 2,5.

- Trên trang đầu bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi về chủ đề "Chung tay bảo vệ và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng". Cuối bài thi ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ và số điện thoại liên lạc (nếu có) của người dự thi.

- Nội dung bài viết phải phù hợp với nội dung dự thi, không trái với thuần phong mỹ tục và không trái với các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Ban tổ chức không chấm các bài sao chép và các bài có nội dung giống nhau.

- Tác giả bài dự thi chịu trách nhiệm về các dữ liệu, hình ảnh (nếu có) trong bài dự thi.

- BTC cuộc thi không chấm các bài dự thi khi gửi nhầm phần mềm qua hộp thư điện tử (email).

- Khuyến khích các bài dự thi đầy đủ cả 2 nội dung, có hình thức minh họa (trong trường hợp có sử dụng hình ảnh để minh họa thì phải ghi rõ nguồn gốc ảnh, tác giả) và trình bày đẹp.

4. Quyền lợi người dự thi:

- Các bài dự thi đạt giải sẽ có phần thưởng theo Thể lệ cuộc thi đã quy định và được Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm cấp Giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi.

- Những bài dự thi đạt giải cao hoặc có chất lượng tốt sẽ được Ban tổ chức lựa chọn và gửi đến các phương tiện thông tin đại chúng, nếu bài dự thi được sử dụng, nhuận bút sẽ thuộc về tác giả bài thi.

5. Bản quyền:

- Bản quyền sử dụng các bài thi thuộc về Ban tổ chức cuộc thi. BTC cuộc thi không trả lại các bài dự thi kể cả bài không đạt giải.

6. Thời gian thực hiện và địa chỉ nhận bài dự thi.

a) Thời hạn nhận bài dự thi:
- Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi đến hết ngày 10-5-2013.
- Thời gian nhận bài dự thi được xác định là ngày nộp bài trực tiếp tại BTC hoặc theo dấu bưu điện (nếu gửi qua đường bưu điện) của người nộp bài dự thi.
b) Địa chỉ nhận bài dự thi:
Các bài dự thi ngoài bìa ghi rõ Bài dự thi: Tìm hiểu về Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
- Đối với các bài dự thi của giáo viên và học sinh gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: 187 Hữu Nghị, TP. Đồng Hới.
- Đối với các bài dự thi của sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gửi về Trường đại học Quảng Bình. Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới.
- Đối với các bài dự thi của đoàn viên thanh niên (trừ đoàn viên là học sinh, sinh viên) gửi về Tỉnh đoàn Quảng Bình. Địa chỉ: Số 1B Trần Hưng Đạo, TP. Đồng Hới.
- Các đối tượng dự thi khác nộp về Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
c) Các thông tin về cuộc thi sẽ được đăng tải trên trang:
web: www.quangbinh.gov.vn
và www.phongnhakebang.vn
a) Thời gian chấm bài và trao giải:
- Tổ chức chấm thi từ ngày 10-5-2013 đến 20-5-2013.
- Công bố kết quả và trao giải dự kiến vào ngày 22-5-2013 - Ngày quốc tế về Đa dạng hóa sinh học tại Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

7. Thông tin tham khảo:

Người dự thi có thể tham khảo thêm thông tin về Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng qua các địa chỉ sau:
d) Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình: www.quangbinh.gov.vn
e) Website của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: www.phongnhakebang.vn
+ Website của Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn Việt Nam: http://www.vnppa.org.vn/
f) Trung tâm nghiên cứu khoa học và cứu hộ - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Địa chỉ: xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
g) Sở Khoa học và Công nghệ: Địa chỉ: 17A Quang Trung, TP. Đồng Hới: http://www.dostquangbinh.gov.vn/
h) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Địa chỉ: đường Hùng Vương, TP. Đồng Hới.
i) Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Bình: 01-Mẹ Suốt, thành phố Đồng Hới: http://www.quangbinhtourism.vn
j) Văn phòng UNESCO Hà Nội. Địa chỉ: 23 Cao Bá Quát, Hà Nội.

8. Giải thưởng:

a. Cơ cấu giải:
Chỉ cơ cấu giải cá nhân gồm 20 giải, trong đó: 01 giải đặc biệt, 01 giải nhất; 02 giải nhì; 04 giải ba; 10 giải khuyến khích và 02 giải phụ khác.
b. Phần thưởng:
- Giải đặc biệt: 8.000.000 đồng.
- Giải nhất: 5.000.000 đồng.
- Giải nhì: 3.000.000 đồng.
- Giải ba: 1.000.000 đồng.
- Giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải
- Giải cho tác giả có ý tưởng hay nhất: 1.000.000 đồng.
- Giải cho tác giả có thông điệp hay nhất: 1.000.000 đồng.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu về Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng", mọi chi tiết liên hệ về Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 052. 3677278 hoặc truy cập trên trang web: www.quangbinh.gov.vn và www.phongnhakebang.vn

                                                                                    BAN TỔ CHỨC


 

,
.
.
.