Tỉnh đoàn: Quán triệt các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác dân vận

Cập nhật lúc 14:05, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 17-5, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ liên quan đến công tác dân vận.
Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về công tác dân vận.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn bản như: Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Kế hoạch số 62 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016; Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định số 99 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 963 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quyết định số 124 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. 
 
Thông qua quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ liên quan đến công tác dân vận sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn, nhất là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ chủ chốt của các huyện đoàn, thị đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong công tác tuyên truyền vận động gắn với nhiệm vụ được giao.
 
X.V
 
 
 
,
.
.
.