Bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại các xã, phường trọng điểm về vi phạm pháp luật

Cập nhật lúc 07:43, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sở Tư pháp vừa phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại các xã, phường trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: các xã Thanh Trạch (Bố Trạch); Hoa Thủy (Lệ Thủy); Gia Ninh (Quảng Ninh); Quảng Đông (Quảng Trạch); Tiến Hóa (Tuyên Hóa); Dân Hóa, Trọng Hóa (Minh Hóa) và phường Đồng Sơn (TP. Đồng Hới).

Tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng có gần 800 người là đại diện chính quyền, đoàn thể và đội ngũ làm công tác giáo dục pháp luật, hòa giải viên và nhân dân trên địa bàn.

Đông đảo người dân xã Tiến Hóa (Tuyên Hóa) tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
Đông đảo người dân xã Tiến Hóa (Tuyên Hóa) tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

Tại các địa điểm nói trên, người dân đã được nghe một số nội dung cơ bản về Bộ luật Hình sự; pháp luật về phòng chống mại dâm, HIV, ma túy; các tội phạm liên quan đến vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông; Luật Giao thông đường bộ và nghị định xử phạt trong lĩnh vực này; Luật đất đai; Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn.

Ngoài ra, tại các địa phương này, người dân còn được phổ biến các quy định của Quyết định 619/QĐ-TTg về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công ước chống tra tấn…

Được biết, việc tổ chức thực hiện các lớp tập huấn, bồi dưỡng tại những xã, phường này nằm trong kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12-1-2018 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016”.

                                                                                                                            Ngọc Hải-Trần Loan

 

,
.
.
.