Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả

Cập nhật lúc 16:27, Thứ Năm, 08/02/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 8-2, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.  
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Năm 2017, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC, với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bên cạnh đó, trên cơ sở quá trình tham mưu các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo kịp thời đối với các lĩnh vực liên quan đến công tác CCHC như: xử lý các thông tin về tiêu cực, tham nhũng; bổ nhiệm cán bộ do cơ quan báo chí đăng tải; thực hiện các nhiệm vụ cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...

Công tác cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành tiếp tục được đẩy mạnh triển khai. Với quyết tâm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm theo quy định của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, năm 2017, Chính phủ đã ban hành 17 nghị quyết phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của các Bộ: Công an, Quốc phòng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Giao thông vận tải...

Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành 4 nghị quyết yêu cầu các bộ rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, hạn chế cạnh tranh lành mạnh và gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Việc công bố, công khai các thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính được triển khai sáng tạo ở một số bộ ngành, địa phương.

Việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện tại một số địa phương bước đầu đã tạo được chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo các quy định; quán triệt thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch hoạt động và kế hoạch kiểm tra CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác CCHC thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: triển khai nhiều nội dung CCHC còn chưa quyết liệt, đồng bộ; chất lượng văn bản quy phạm pháp luật một số lĩnh vực còn hạn chế, thủ tục hành chính còn rườm rà; việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy biên chế còn khó khăn; ý thức phục vụ đối với doanh nghiệp, người dân của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế...

Về nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu: tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về CCHC làm chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền; đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật, đặc biệt là thể chế về ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, BHXH, chính sách đối với người có công...; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khẩn trương hoàn thiện xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính làm cơ sở cho tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức...

Đ.Nguyệt

 
,
.
.
.