Triển khai nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2012

Cập nhật lúc 11:40, Thứ Năm, 05/01/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, thành phố Đồng Hới, huyện Tuyên Hóa và Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng-an ninh năm 2011 và ký kết chương trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2012.

* Ngày 3-1, UBND thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng-an ninh năm 2011 và ký kết chương trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2012.

Năm 2011, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành uỷ, UBND, sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, UBMTTQVN, các đoàn thể xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên đia bàn, tình hình quốc phòng-an ninh trên địa bàn Đồng Hới tiếp tục được giữ vững. Đồn Biên phòng 196 đã phát hiện và xử phạt hàng trăm vụ vi phạm an toàn đường thủy, sử dụng mìn để khai thác thủy sản và trộm cắp tài sản trên biển. Lực lượng Công an thành phố đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, đã kết luận 174 vụ. Thành phố đã duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 16/16 hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, ban công an, ban bảo vệ dân phố, nhóm liên gia tự quản.

Tính đến cuối năm 2011, có 100% đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; 100% đơn vị dân quân tự vệ thường xuyên được luyện tập phương án chiến đấu trị an...

Hội nghị đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 9 giải pháp chủ yếu nhằm tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, bảo đảm ổn định về chính trị, quốc phòng an ninh vững mạnh trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND thành phố đã khen thưởng cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2011; 19 cá nhân được nhận kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an. Đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã ký kết chương trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2012.

* Ngày 4-1, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng-an ninh năm 2011, triển khai phương  hướng nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2011, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, LLVT đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc và LLVT vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.

Hội nghị đã  thông qua 8 nội dung, 10 giải pháp quan trọng thực hiện phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2012; đồng thời quán triệt Chỉ thị số 07/CT/TW, ngày 03/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới", Chỉ thị số 09 CT/TW, ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới".

Tại hội nghị cũng đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa quân sự - công an - biên phòng với các ban, ngành, cơ quan liên quan trong việc  thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong năm 2012;  khen thưởng cho 54 tập thể và  46 cá nhân có thành tích xuất sắc  thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh  năm 2012.

* Ngày 4-1, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2011 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện cùng với sự tham mưu tích cực của Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện và các ban, ngành, đoàn thể, việc tổ chức triển khai phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh  trên địa bàn huyện Bố Trạch đã đạt được nhiều kết quả đtích cực. Cơ quan quân sự, công an, biên phòng đã có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tập trung đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, giúp cơ sở tháo gỡ vướng mắc khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng -an ninh, góp phần ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Hiền Chi và CTV

 

,
.
.
.