Chính sách hỗ trợ đào tạo nhân tài của tỉnh ta: Động lực mới cho đội ngũ trí thức

Cập nhật lúc 14:18, Thứ Hai, 16/01/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong những năm qua, thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tỉnh ta đã chú trọng chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nhân tài đối với cán bộ, công chức và sinh viên về công tác tại địa phương. Đặc biệt, từ cuối năm 2011, tỉnh triển khai các chính sách nhằm thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật từ các nơi về công tác lâu dài theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Nguồn nhân lực chất lượng cao chính là tiền đề cơ bản để tỉnh phát triển kinh tế- xã hội ổn định và bền vững mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã xác định nội dung: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, là một trong 8 giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Với yêu cầu đó, để tránh tình trạng thiếu hụt đội ngũ cán bộ công chức viên chức có chất lượng cao, đi đôi với giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ thì chính sách thu hút nhân tài là một trong những chiến lược ưu tiên của địa phương.

Xuất phát từ thực tế, hiện nay nhiều cán bộ, công chức và sinh viên giỏi có hoài bão khoa học lớn lao nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên không thể theo học nâng cao trình độ và có cơ hội để phát triển tài năng. Vì vậy, sự hỗ trợ cho đội ngũ nhân tài trong quá trình học tập đóng vai trò rất quan trọng. Theo đó, thông qua hai hình thức thu hút là mời gọi trực tiếp và tiếp nhận, tuyển dụng thì các đối tượng được tỉnh chú trọng thu hút gồm: các chuyên gia đầu ngành, chuyên gia giỏi ở một số ngành, lĩnh vực và cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, các ngành và lĩnh vực được tỉnh ưu tiên thu hút và đào tạo gồm: công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền, quản lý doanh nghiệp, khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục và đào tạo.

Một giờ học của sinh viên khoa nhạc-họa Trường Đại học Quảng Bình.
Một giờ học của sinh viên khoa nhạc-họa Trường Đại học Quảng Bình.

Cụ thể, đối với cán bộ ở các tỉnh khác đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cam kết phục vụ từ 5 năm trở lên có điều kiện phù hợp với yêu cầu của tỉnh thì được hỗ trợ ban đầu: Giáo sư 70 triệu đồng; phó giáo sư, tiến sỹ 50 triệu đồng; thạc sỹ 30 triệu đồng; bác sỹ nội trú 20 triệu đồng; đại học 10 triệu đồng. Riêng đối với các đối tượng được mời gọi trực tiếp sẽ có chế độ đãi ngộ khác: giáo sư 100 triệu đồng; phó giáo sư 70 triệu đồng; tiến sỹ 50 triệu đồng; huấn luyện viên thể thao giỏi, nghệ sỹ ưu tú 20 triệu đồng.

Mặt khác, tỉnh cũng đã khuyến khích cán bộ tại chỗ (gồm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) tham gia các chương trình đào tạo sau đại học trong nước để nâng cao trình độ sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng/người/khóa dành cho bậc học tiến sỹ và 30 triệu đồng/người/khóa dành cho bậc học thạc sỹ; đào tạo sau đại học ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ 300 triệu đồng/người/khóa đối với học tiến sỹ và 150 triệu đồng/người/khóa đối với học thạc sỹ. Ngoài ra, các cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ tại nước ngoài được chi trả các khoản: học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, các chi phí vé máy bay và thủ tục xuất, nhập cảnh.

Rõ ràng, thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, đào tạo nhân tài của tỉnh giai đoạn 2011-2015 sẽ tạo nên động lực mới cho đội ngũ trí thức đã, đang công tác ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, nhưng vừa là "cú hích" cho đội ngũ nhân tài về với địa phương để xây dựng, cống hiến.

Như vậy, việc thực hiện chính sách thu hút nhân tài của tỉnh trong những năm tới chính là giải pháp có tính chiến lược lâu dài nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong cơ quan hành chính, đồng thời góp phần phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững.

N.L
,
.
.
.