Công đoàn các cấp cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở (*)

Cập nhật lúc 07:44, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII,  nhiệm kỳ 2018-2023.

>> Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí,


Hôm nay, tôi và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, một sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh nhà.

Trước hết, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Công đoàn tỉnh qua các thời kỳ, các Anh hùng lao động, các đại biểu khách mời của Đại hội và nhiệt liệt chào mừng 244 đại biểu, đại diện tiêu biểu của công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh đã về dự Đại hội. Chúc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII thành công tốt đẹp.

Thưa Đại hội,

Nhiệm kỳ 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh triển khai trong bối cảnh tình hình tỉnh nhà gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong năm 2016, 2017, do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, thiên tai, bão lụt đã tác động đến tâm trạng, tư tưởng, sản xuất, đời sống, việc làm của nhân dân trong tỉnh, trong đó có đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động. Nhưng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Công đoàn tỉnh nhà đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Những thành tựu mà tỉnh ta đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất tích cực và quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh.

Trong quá trình hoạt động của mình, Công đoàn tỉnh đã tiếp tục khẳng định được vị thế, phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động. Công đoàn đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, từng bước khắc phục tính hành chính hóa trong hoạt động, tạo ra được những kết quả cụ thể, thiết thực; thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, người lao động vào tổ chức Công đoàn.

Công đoàn tỉnh đã thể hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động. Công đoàn đã bám sát các chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh, lựa chọn được các vấn đề trọng điểm và chủ đề hoạt động của từng năm sát đúng, phù hợp, hướng trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng tình hình đoàn viên, người lao động ở trên địa bàn toàn tỉnh ổn định, không xẩy ra đình công, lãn công, khiếu kiện, tụ tập đông người.

Công đoàn tỉnh cũng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đoàn viên, công nhân, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Đồng thời, Công đoàn tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp cụ thể xây dựng giai cấp công nhân tỉnh nhà ngày càng vững mạnh; số lượng và chất lượng được nâng lên so với trước.

Công tác tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội ở các cấp công đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giám sát và phản biện xã hội bước đầu được chú trọng. Các cấp công đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Điều đáng ghi nhận là, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động xã hội, có nhiều đóng góp thiết thực trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân, công nhân, người lao động gặp khó khăn do thiên tai, hoạn nạn và đã tổ chức các chương trình, hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.

Nhiều phong trào thi đua mới do Công đoàn tỉnh phát động và đã tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tiêu biểu như các phong trào: “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”, “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các chương trình “Công đoàn Quảng Bình đồng hành với học sinh vùng biển”, “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp”, đã thu hút được nhiều đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổ chức công đoàn các cấp cũng đã không ngừng được kiện toàn, củng cố và phát triển; đã có nhiều cố gắng trong phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước;  đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiều lần tặng Cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống tổ chức Công đoàn tỉnh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích của Công đoàn tỉnh và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí,

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng, tuy nhiên hoạt động của Công đoàn tỉnh vẫn còn có những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục, đó là:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động còn yếu, nhiều nơi thiếu quan tâm; nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục có lúc chưa sát với thực tế đoàn viên, người lao động và loại hình công đoàn cơ sở.

- Thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp hiện nay còn thấp và thiếu việc làm. Trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của một bộ phận lớn công nhân lao động đang còn hạn chế. Trong đội ngũ công nhân, lao động còn thiếu những lao động kỹ thuật giỏi, công nhân có trình độ tay nghề cao.

- Việc thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn là khâu yếu; nhiều doanh nghiệp, công nhân, lao động nhận thức về vai trò của tổ chức công đoàn còn giản đơn.

- Chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhiều nơi chưa tốt, còn lệ thuộc vào chuyên môn. Nhiều doanh nghiệp có tổ chức công đoàn nhưng hoạt động còn hình thức, chưa thực hiện đầy đủ chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chưa thực sự là chỗ dựa vững chắc cho người lao động.

- Việc khắc phục tính hành chính hóa trong hoạt động của Công đoàn tỉnh ở một số nơi đang còn chậm, nhất là ở cấp cơ sở. Công tác giám sát và phản biện xã hội có một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

- Một bộ phận đội ngũ đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức trách nhiệm chưa tốt, có một số nơi còn có biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu, khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân.

- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, có một số nơi quán triệt chưa thật đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình đối với tổ chức công đoàn và phong trào công nhân tỉnh nhà trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thưa các đồng chí,
Thưa Đại hội,


Nhiệm kỳ 2018 - 2023, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh ta có những thuận lợi cơ bản: Đất nước tiếp tục đổi mới, phát triển, hội nhập sâu rộng. Đối với tỉnh ta, sau sự cố môi trường biển tình hình các mặt từng bước ổn định, có những điều kiện mới để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Đây là điều kiện thuận lợi để đoàn viên, người lao động phát huy năng lực, sức sáng tạo trong lao động, sản xuất, nâng cao năng suất lao động, có cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống.

Tuy nhiên, dự báo những năm tới tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức; yêu cầu hội nhập và phát triển ngày càng cao; tác động mặt trái của cơ chế thị trường; cạnh tranh về sản xuất kinh, doanh ngày càng gay gắt; quan hệ lao động có xu hướng ngày càng phức tạp. Tình hình trên đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với Công đoàn tỉnh. Báo cáo chính trị đã nêu các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Các ý kiến phát biểu của đại biểu tại Đại hội đã thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao.

Sau đây, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Thứ nhất, các cấp công đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phải thấm sâu vào từng cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động. Qua đó, giúp công nhân, lao động nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức Công đoàn.

Đẩy mạnh thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động có bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, trách nhiệm, có tác phong lao động công nghiệp, cần cù, sáng tạo,… xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Các cấp công đoàn cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện cho công nhân, lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề để có thể tiếp cận được những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và tri thức mới, nhất là của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh nhà.

Thứ hai, Công đoàn phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động và những mâu thuẫn nảy sinh ở cơ sở. Chủ động phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chủ các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về lao động, nhất là đối với những doanh nghiệp có đông công nhân, người lao động.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo vệ quyền lợi cho người lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động,… Công đoàn phải thực sự làm tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động; chú trọng tạo mọi điều kiện để công nhân, lao động có quyền chủ động sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh và được hưởng lợi xứng đáng với những đóng góp của mình khi tham gia các công việc của doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn cần tiết tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, làm tốt hơn nữa việc giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, người lao động nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Quan tâm kêu gọi, huy động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế công đoàn, như nhà trẻ, nhà văn hóa, thể thao,… ở các khu công nghiệp trong tỉnh.

Thứ ba, Tiếp tục tập trung chỉ đạo tốt các chương trình, phong trào thi đua, cuộc vận động do công đoàn phát động, bảo đảm thiết thực và đi vào cuộc sống; động viên được đông đảo công nhân, lao động phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm ngành, địa phương và cơ sở, đặc biệt là phải có những công trình, địa chỉ cụ thể, khuyến khích được những điển hình tạo ra các sản phẩm cụ thể mà xã hội ghi nhận.

Thứ tư, Công đoàn các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động; khắc phục các hoạt động có tính chất hành chính hóa. Tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy công nhân và người lao động làm đối tượng vận động, tập hợp; lấy việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động để xây dựng được các quan hệ lao động một cách hài hòa, bền vững.

Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh, nhất là ở cơ sở, trong doanh nghiệp và các sở, ban, ngành, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, công nhân, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta đang tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ công đoàn các cấp ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, nêu gương, từ đó định hướng, dẫn dắt, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động. Thường xuyên quan tâm chăm lo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn các cấp, nhất là công đoàn cơ sở.

Thứ năm, Công đoàn các cấp cần làm tốt công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của mình; đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân, lao động, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của công đoàn và bổ sung cho Đảng những cán bộ xuất sắc, trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Tôi đề nghị các cấp ủy và tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, thường xuyên chăm lo lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động của Công đoàn. Đồng thời, lãnh đạo chính quyền, các ngành chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Công đoàn trong các mặt công tác và tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn hoạt động có hiệu quả.

Thưa các đồng chí,

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn tỉnh ta có yếu tố rất quan trọng là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ Đại hội này, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình xin gửi đến Đảng đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lời cảm ơn chân thành, sâu sắc. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, nhất là trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn của Đảng đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thưa Đại hội,

Theo Chương trình làm việc, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Tôi đề nghị các đại biểu Đại hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác nhân sự, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ và sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng để bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa mới, bảo đảm tiêu chuẩn cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, có đủ năng lực thực thi những nhiệm vụ to lớn mà Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ mới. Đại hội bầu Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam phải là những đồng chí thực sự tiêu biểu, có khả năng tham gia, đóng góp tích cực cho sự thành công của Đại hội toàn quốc.

Thưa các đồng chí,

Với bản chất, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn trên quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, với khí thế của Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, tiếp tục góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Với niềm tin tưởng đó, một lần nữa, tôi xin chúc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII thành công tốt đẹp; chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, người lao động tỉnh nhà sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

--------------------------------------------------
(*) Đầu đề do Tòa soạn rút ý từ trong bài phát biểu.

  

,
.
.
.